KONKURS

Zespół SHOPA Design Thinking Workspace zdaje sobie sprawę ile trudności sprawia wdrażanie i realizowanie innowacyjnych projektów opartych na metodyce Design Thinking. Pragnąc wyróżnić na forum międzynarodowym najlepsze inicjatywy  powstałe w Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2016 ogłaszamy II edycję konkursu POLISHOPA HONEYCOMBS AWARD 2017. Uczestnicy mogą zgłaszać projekty związane z Design Thinking w trzech kategoriach: BIZNES, EDUKACJA, PROJEKT SPOŁECZNY. Ciągle nie ma w Polsce lepszego miejsca niż POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2017, żeby przedstawić swój projekt DT i odebrać statuetkę! Więcej szczegółów w załączonym regulaminie, załącznik nr 1, załącznik nr 2.

Wypełniony opis zgłaszanego projektu – załącznik nr 1 (*.pdf, *.doc, *.docx)

Zdjęcia z realizacji zgłaszanego projektu, zgodnie z regulaminem (*.jpg,*.jpeg)
Limit zdjęć:

Adresy stron, zgodnie z regulaminem

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie do konkursu zostało przyjęte!KONTAKT