Agnieszka Mróz

Service Sandbox - Service Design od zaplecza

Service designerka, badaczka, moderatorka, analityk biznesowy. Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników. Z wykorzystaniem podejścia service design projektowała rozwiązania dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Współpracowała m.in. z Metro Properties, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Play, Lufthansa System Poland. Na stałe współpracuje z Pro Design (Concordia Design).

Jako członek zespołu projektowego Pro Design realizowała projekty m.in. dla Volkswagen Poznań – fabryka samochodów użytkowych i komponentów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, IKEA. Podejście service design wykorzystuje także do zbierania wymagań do systemów informatycznych. Czasami sale warsztatowe zamienia na audytorium i dzieli się wiedzą na uczelniach wyższych oraz podczas konferencji.

Temat w trakcie ustaleń. 

X