Mike Pinder

Board of Innovation - Applying Design Thinking in B2C & B2B large corporate Fortune 500’s

Mike Pinder –  Expertise Lead & Senior Innovation Consultant w firmie Board of Innovation, pomagającej organizacjom z listy Fortune 500 wprowadzać innowacje, takie jak startupy, od strategii innowacji po myślenie projektowe, lean startup i innowacyjne modele biznesowe. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi między branżami w B2B/B2C dla klientów takich jak: GE, ABinBev, ZF, Logitech, ING, Bpost.

Temat: Applying Design Thinking in B2C & B2B large corporate Fortune 500’s
Design Thinking zyskał wiele zainteresowania na poziomie strategicznym i wykonawczym w korporacjach z listy Fortune 500. Mike podzieli się swoimi spostrzeżeniami bazując na swoim doświadczeniu, kierując kadrą kierowniczą na level-c, jednocześnie projektując i wprowadzając myślenie projektowe, lean startup i innowacyjne modele biznesowe z największymi organizacjami na świecie.

X