Szymon Staniszkis
Ekspert UX w Banku Pekao

Od ponad 10 lat, w różnych rolach, Szymon pomaga firmom w dostarczaniu spójnych, łatwych w użyciu produktów i usług cyfrowych. Przez ten czas projektował, doradzał, tworzył strategie dla wielu branż: finansowej, usług SaaS, e-commerce i innych. Pracował m.in. w uselab, Growbots, tylko.com . Obecnie odpowiedzialny jest za optymalizację procesów omnikanałowych pod kątem szeroko rozumianego UX w Banku Pekao.