Vijay Chakravarthy

Philips

Vijay jest multidyscyplinarnym projektantem i strategiem. Spędził ponad 16 lat na tworzeniu i wprowadzaniu ważnych i angażujących doświadczeń w zakresie produktów i usług w wielu sektorach, w tym w opiece zdrowotnej, stylu życia i transporcie. Mieszkał i pracował w Indiach, Australii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. W głębi serca jest obywatelem świata. Pracuje w firmie Philips jako praktyk Service Design w oddziale Oral Healthcare w Seattle w stanie Waszyngton.